Audit informační bezpečnosti

Potřebujete rychle a nezávisle posoudit a vyhodnotit praktiky vaší organizace v oblasti informační bezpečnosti? Využíváme naše dlouholeté zkušenosti v kombinaci se znalostí bezpečnostních standartů rodiny ISO/IEC 27001 a COBIT. Získáte tak odrazový můstek a podklady pro vaše další rozhodování o prioritách a investicích do informační bezpečnosti.

Co?

Vyhodnocení organizace na základě jejího přístupu k informační bezpečnosti a porovnání s dobrými praktikami

Proč?

Motivem může být např. potřeba získání informací pro podporu rozhodování, tvorbu rozpočtu, stanovení priorit, či posouzení náročnosti získání bezpečnostní certifikace, apod.

Jak?

Pomocí dotazování klíčových osob organizace, posouzením organizačních, technických opatření, kultury a porovnáním s uznávanými standarty ISO/IEC 27001, COBIT a dobrými praktikami

Co dostanete?

Analýzu rizik a identifikaci největších hrozeb

Detailní přehled na základě interního auditu bezpečnosti

GAP analýzu vůči standardu ISO/IEC 27001 a frameworku COBIT5

Vyhodnocení organizace v oblasti informační bezpečnosti a doporučení ke zlepšení

Náročnost:
od 1 dne
Cena:
od 19 900 Kč