APPSEC je projekt společnosti AppToCloud.com, která se zabývá privátními a public řešeními pro cloud orchestraci, kde je aspekt bezpečnosti velkou prioritou. Společnost AppToCloud.com se rozhodla sdílet své zkušenosti s bezpečností skrz projekt APPSEC a pomáhat tak zákazníkům s širokou škálou palčivých problémů, se kterými se dnes v informační bezpečnosti můžeme setkat.

Pavel Krátký

CEO

Pavel se věnuje počítačové bezpečnosti, technologiím a vývoji software již 10 let. Byl u zrodu českého bezpečnostního řešení Safetica, působil jako poradce v otázkách bezpečnosti pro organizace všech velikostí. Pavel zastává praktická a inovativní řešení k efektivní minimalizaci bezpečnostních rizik. Je analytický, svědomitý a pečlivý. Ve volném čase publikuje články o počítačové bezpečnosti a podílí se na činostech utvářejících povědomí o informační bezpečnosti v ČR.

Milan Bartoš

CTO

Když se Milan poprvé dostal k informačním technologiím, okamžitě ho zaujaly možnosti, které přináší. Softwarová bezpečnost, zjišťování jak věci fungují, programování nebo síťová komunikace. Když si uvědomil, že toto přináší i vážné hrozby, rozhodl se, že své za 8 let nabyté schopnosti v oblasti penetračního testování, reverzního inženýrství a programování využije k vytvoření bezpečnějšího IT světa. V současnosti se věnuje především penetračnímu testování webových aplikací a infrastruktury a pro psaní svých nástrojů používá Python.

Adam Paclt

Co-founder

Adam podniká v oblasti informačních technologíi již více než 15 let, byl spoluzakladatelem společností AppToCloud.com a eM Client. Působí jako CEO ve společnosti IceWarp, kde vede svůj tým s neskutečným zapálením pro věc a přináší inovativní a nadčasová řešení, kterými úspěšně konkuruje i takovým gigantům jako je Microsoft. Adamova expertíza je především v oblasti Software as a Service a cloudových technologií. Je zkušeným leaderem, inovátorem a taktikem.

Vize

Jednou ze základních lidských potřeb je potřeba bezpečí a jistoty. Je to i jeden z předpokladů ke stabilitě a úspěšnosti jednotlivce, rodiny, organizace, i státu. Považujeme naší práci za činnost prospěšnou celé společnosti. Chceme se podílet na naší společné budoucnosti tím, že ochráníme její existenci.

Chceme zvýšit konkurenceschopnost českých firem tím, že snížíme jejich rizikovost

Chceme zajistit budoucnost pro naše děti tím, že jim zajistíme bezpečný digitální svět

Chceme zpřístupnit bezpečnost široké veřejnosti tím, že zvýšíme její dostupnost.

Chceme vytvořit stabilní a důvěryhodnou organizaci, která bude partnerem podniků všech velikostí

Máte nějaké otázky nebo se chcete dozvědět více? Kontaktujte nás!