Whitehat

Whitehat reprezentuje světlou stranu informační bezpečnosti – obránce. Whitehat chápe vaší organizaci, její cíle a zná její nejcennější poklady. Jeho hlavním cílem je postavit před útočníka dostatek bariér tak, aby ho odradil nebo minimalizoval dopady útoku na organizaci. Díky znalosti vaší organizace a vnitřních procesů navrhuje pouze efektivní opatření.

Blackhat & Whitehat Test

Náročnost: 3-4 dny

Chcete rychle a levně zjistit jak na tom s bezpečností jste? Unikátní služba, díky které rychle zjistíte ty nejvýznamnější nedostatky ve vaší bezpečnosti, jak po stránce organizační, tak po stránce technické. Kombinujeme prvky penetrační testu (perspektiva útočníka - Blackhat) a organizačního auditu (perspektiva obránce - Whitehat).

49 900 Kč

Zjistit více

Audit informační bezpečnosti

Náročnost: od 1 dne

Potřebujete rychle a nezávisle posoudit a vyhodnotit praktiky vaší organizace v oblasti informační bezpečnosti? Využíváme naše dlouholeté zkušenosti v kombinaci se znalostí bezpečnostních standartů rodiny ISO/IEC 27001 a COBIT. Získáte tak odrazový můstek a podklady pro vaše další rozhodování o prioritách a investicích do informační bezpečnosti.

od 19 900 Kč

Zjistit více

Vytvoření bezpečnostní strategie

Náročnost: od 2 dnů

Víte, že máte nedostatky ve vaší informační bezpečnosti, ale nevíte jak dál? Potřebujete vědět jak se k otázce bezpečnosti ve vaší organizaci postavit a potřebujete poradit? Díky naším zkušenostem s organizacemi všech velikostí, v kombinaci se zkušenostmi útočníka a inovativními postupy, dostanete jasný a efektivní plán jak minimalizovat rizika hrozící vaší organizaci.

od 39 900 Kč

Zjistit více

Školení informační bezpečnosti pro vyšší management

Náročnost: 1 den (4 bloky po 90 minutách s přestávkami)

Zodpovídáte za vaší organizaci a potřebujete se zorientovat v problematice informační bezpečnosti? Ztrácíte se v záplavě hrozeb, legislativních požadavků a bezpečnostní hantýrce? Ať už jste ředitel organizace nebo vedoucí IT, na našem školení informační bezpečnosti pro vyšší management získáte nezbytný základ pro vaše zorientování se v problematice a získáte podklady pro vaše další rozhodování. V rámci jednodenního školení získáte odpovědi na nejčastější otázky a získáte všechny potřebné znalosti, od principů řízení rizik v organizaci, přes organizační a technickou bezpečnost, až po legislativu a aktuální trendy.

9 900 Kč

Zjistit více

Máte zájem o jiné produkty z oblasti informační bezpečnosti?