Školení informační bezpečnosti pro vyšší management

Zodpovídáte za vaší organizaci a potřebujete se zorientovat v problematice informační bezpečnosti? Ztrácíte se v záplavě hrozeb, legislativních požadavků a bezpečnostní hantýrce? Ať už jste ředitel organizace nebo vedoucí IT, na našem školení informační bezpečnosti pro vyšší management získáte nezbytný základ pro vaše zorientování se v problematice a získáte podklady pro vaše další rozhodování. V rámci jednodenního školení získáte odpovědi na nejčastější otázky a získáte všechny potřebné znalosti, od principů řízení rizik v organizaci, přes organizační a technickou bezpečnost, až po legislativu a aktuální trendy.

Co?

Školení problematiky a principů informační bezpečnosti pro vyšší management

Proč?

Pokud chcete ve vaší organizaci konat kvalitní a efektivní rozhodnutí a zajistit její úspěch v budoucnu, je nezbytné orientovat se v problematice rizik a informační bezpečnosti

Jak?

Jednodenní školení v malých skupinách zkušeným manažerem informační bezpečnosti

Co dostanete?

Kompletní přehled o informační bezpečnosti 21. století a nejdůležitějších tématech

Návod k řízení informační bezpečnosti vaší organizace

Návod k efektivní obraně před útoky zvenčí i zevnitř

Živé demo s ukázkou hackerské činnosti

Oběd, občerstvení v průběhu celého dne a vynikající příležitost k networkingu

Celodenní školení je rozděleno do následujících tematických bloků:

Řízení (analýza rizik a dopadů, role a odpovědnosti, pravidla a procesy, legislativa a normy, dodavatelé a požadavky na informační systémy, monitoring a audity)

Útok (součástí je živá ukázka práce hackera, přehled vektorů útoku, typů hrozeb, motivace útočníků, techniky útočníků)

Obrana (bezpečnostní incidenty, perimetr, koncová zařízení, wi-fi síť, webové aplikace, e-maily, šifrování, autentizace)

Prevence (přístupová práva, konfigurace, inventář, klasifikace informací a ochrana dat, zranitelnosti a patch management, penetrační testy, školení)

Náročnost:
1 den (4 bloky po 90 minutách s přestávkami)
Cena:
9 900 Kč