Vytvoření bezpečnostní strategie

Víte, že máte nedostatky ve vaší informační bezpečnosti, ale nevíte jak dál? Potřebujete vědět jak se k otázce bezpečnosti ve vaší organizaci postavit a potřebujete poradit? Díky naším zkušenostem s organizacemi všech velikostí, v kombinaci se zkušenostmi útočníka a inovativními postupy, dostanete jasný a efektivní plán jak minimalizovat rizika hrozící vaší organizaci.

Co?

Vytvoření plánu a strategie jak ve vaší organizaci efektivně minimalizovat bezpečnostní rizika

Proč?

Potřebujete definovat jasné a konkrétní kroky jak minimalizovat bezpečnostní rizika, ale chybí vám interní know-how a zkušenosti

Jak?

Pomocí analýzy rizik a dopadů, vytvořením roadmapy na základě rizikového profilu a vytvořením organizačních a technických doporučení

Co dostanete?

Analýzu bezpečnostních rizik a jejich priority

Strategii informační bezpečnosti na míru vaší organizace

2-letý plán s konkrétními kroky vedoucími k minimalizaci rizik vaší organizace

Certifikaci APPSEC Proactive© demonstrující vaši aktivitu v oblasti informační bezpečnosti

Náročnost:
od 2 dnů
Cena:
od 39 900 Kč