Cato Networks

Cato Cloud
Globální SD-WAN. Integrovaná síťová bezpečnost.
Růst popularity cloudových aplikací a mobilní pracovní síly mění podobu podnikání a provozu na starších sítích. Rozsáhlé sítě typu Wide Area Network (WAN) a prostředky zabezpečení sítě byly vytvořeny k tomu, aby propojovaly a zabezpečovaly statická, fyzická umístění, nikoli dnešní proměnlivé sítě zaměřené na využití mobilních zařízení a cloudových řešení.

Síť přestává fungovat: Nepružné a nákladné propojení metodou MPLS neodpovídá požadavkům dnešních dynamických společností.
Zastaralé sítě SD-WAN nestačí: Řešení problémů s kapacitou sítě a nenákladné zvýšení přenosové rychlosti představuje pouze první krok. Akutně chybí optimalizované globální propojení, zabezpečený přístup k internetu a integrace cloudových zdrojů a mobilních uživatelů.
Složitost přináší zranitelnost: Šíření úzce zaměřených řešení a izolované správy rozšiřuje plochu pro možný útok, zatímco hrozby se rychle navyšují a chybí kvalifikované IT síly.
Cato Cloud organizacím poskytuje integrovanou síťovou a bezpečnostní platformu navrženou pro potřeby moderních společností. Cato Cloud propojuje všechny pobočky, mobilní pracovní sílu a fyzická i cloudová datová centra do globální šifrované a optimalizované sítě SD-WAN v cloudu. Díky sloučení veškerého internetového provozu a provozu sítě WAN do cloudu síť Cato využívá sadu bezpečnostních služeb k neustálé ochraně veškerého provozu.

Jedna síť
Globální páteřní síť založená na smlouvě o úrovni služeb (SLA), která přenáší veškerý internetový provoz a provoz sítě WAN a jejíž pomocí lze rozšířit či nahradit propojení metodou MPLS.

Jedno zabezpečení
Kompletní sada cloudových služeb zabezpečení sítě, které jsou zabudovány přímo do sítě a chrání veškerý provoz.Jedny zásady
Cloud Cato uplatňuje jednotné zásady pro veškerý provoz a všechny uživatele, umístění a aplikace.

Globální páteřní síť založená na smlouvě SLA
Cloud Cato funguje na globální síti přístupových bodů (PoP, points-of-presence) propojených s množstvím poskytovatelů připojení 1. úrovně pracujících na základě smlouvy SLA s multigigabitovými připojeními. PoP jsou navrženy redundantně pro vysokou dostupnost uvnitř i napříč regiony.