Penetrační testy

Potřebujete kvalitně a levně otestovat vaše webové stránky, síť nebo WiFi? Provádíme standardizované penetrační testy podle metodik OWASP, PTES a OSSTMM. Díky kombinaci využití vlastních nástrojů a zkušenostem z testování velkých organizací jsme schopni zajistit výborný poměr ceny a kvality i pro menší a střední podniky.

Co?

Standardní penetrační testy webových aplikací, infrastruktury, WiFi sítě nebo mobilních aplikací

Proč?

Např. kvůli splnění podmínek auditu, certifikace, legislativy, požadavků zákazníka  nebo jednoduše jako krok směrem ke zvýšení bezpečnosti a snížení rizik

Jak?

Pomocí metodik OWASP (Open Web Application Security Project), PTES (Penetration Testing Executing Standard) a (Open Source Security Testing Methodology Manual)

Co dostanete?

Výstupem každého testu je komplexní report obsahující testované oblasti, celkové ohodnocení úrovně zabezpečení webové aplikace či prvku infrastruktury a technický popis jednotlivých nalezených nedostatků.

Náročnost:
od 1 dne
Cena:
od 12 900 Kč