Blackhat & Whitehat Test

Chcete rychle a levně zjistit jak na tom s bezpečností jste? Unikátní služba, díky které rychle zjistíte ty nejvýznamnější nedostatky ve vaší bezpečnosti, jak po stránce organizační, tak po stránce technické. Kombinujeme prvky penetrační testu (perspektiva útočníka - Blackhat) a organizačního auditu (perspektiva obránce - Whitehat).

Co?

Rychlé posouzení stavu informační bezpečnosti organizace

Proč?

Aby organizace věděla, jakým rizikům čelí, jak reálná jsou a zda má smysl je řešit.

Jak?

Simulací reálného útoku zvenčí v kombinaci s interním auditem

Co dostanete?

Vyhodnocení obranyschopnosti vaší organizace a doporučení ke zlepšení

Popis scénáře útoku, vulnerability sken, protokol z útoku a dokumentaci nálezů

Vyhodnocení organizačních rizik, interní bezpečnosti a doporučení ke zlepšení

Dokumentaci nálezů z interního auditu bezpečnosti

Analýzu náročnosti pro splnění požadavků certifikace ISO rodiny 27 000

Certifikaci APPSEC Tested© se známkou hodnocení (1-5 hvězdiček)

Náročnost:
3-4 dny
Cena:
49 900 Kč